Oferta: Nadzór BHP

W ramach nadzoru BHP oferujemy pełny outsourcing w zakresie pełnienia obowiązków służby bhp, tj.:

 • prowadzenie szkoleń BHP w pełnym zakresie (szkolenia wstępne i okresowe);
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP;
 • pełną obsługę postępowań powypadkowych;
 • ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 • okresowe przeglądy stanu BHP (warunków pracy oraz przestrzegania przepisów);
 • oceny ergonomii stanowisk pracy;
 • audyty z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej;
 • zakładanie wymaganych rejestrów (wypadków, czynników szkodliwych, badań lekarskich, chorób zawodowych);
 • koordynację bhp na zadaniach inwestycyjnych;
 • sporządzanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz instrukcji bezpiecznego wykonania robót;
 • badania i pomiary czynników środowiska pracy