Oferta: Ochrona przeciwpożarowa

W ramach usługi ochrona przeciwpożarowa oferujemy:

  • audyt bezpieczeństwa pożarowego;
  • przedstawienie wniosków i uwag dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
  • opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;
  • opracowanie planów ewakuacji;
  • opracowanie procedur ewakuacji;
  • przeprowadzenie szkoleń w zakresie ewakuacji;
  • przeprowadzenie ćwiczeń postępowania w razie ewakuacji i zagrożenia;